Ojciec Henryk Cisowski z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów stworzył w Krakowie Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. Jest to organizacja pożytku publicznego, która pomaga osobom ubogim, bezdomnym, i rodzinom wielodzietnym w trudnej sytuacji życiowej. Organizacja prowadzona przez Ojca Henryka zajmuje się: codziennym wydawaniem posiłków bezdomnym i ubogim, prowadzeniem łaźni, pomocą w wykupywaniu leków, regulowaniem rachunków, organizowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży,wspieraniem świetlic socjo-terapeutycznych, i wieloma innymi jeszcze sprawami które nie sposób wymienić.Największym przedsięwzięciem Ojca Henryka jest budowa Centrum Pomocy. Będzie w nim udzielana wszechstronna systemowa i długoplanowa pomoc m.in. w przezwyciężaniu bezradności, w życiowym usamodzielnianiu się i aktywizacji zawodowej.W uznaniu zasług Ojca Henryka Cisowskiego nasza Fundacja przyznała Mu nagrodę im. Eudoksji Rakowskiej, za „stworzenie i prowadzenie organizacji pożytku publicznego ‘Dzieło Pomocy Świętego Ojca Pio’” w Krakowie. O nagrodę wnioskowała pani Joanna Dunikowska.