Anna Tatar - laudacja

Za propagowanie tolerancji wobec mniejszości etnicznych i religijnych oraz za wieloletnią pracę publicystyczną i naukową na temat społecznych źródeł ksenofobii, uprzedzeń i przemocy. Jest współautorką „Brunatnej Księgi”, która odnotowuje akty ksenofobicznej agresji, oraz animatorką akcji przeciwdziałającej uprzedzeniom wobec mniejszości etnicznych.