Joanna Naranowicz - laudacja

Za wybitne osiągnięcia w propagowaniu pluralizmu i tolerancji, walkę z uprzedzeniami rasowymi, etnicznymi i religijnymi oraz za działalność artystyczną i publicystyczną, szczególnie wśród młodzieży w Stowarzyszeniu „Nigdy Więcej”. Pani Joanna jest znaną wokalistką rockową, animatorką kampanii „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”.