Pan  Ryszard Bitowt z Mrągowa na Mazurach, jest popularyzatorem i badaczem dziejów Mrągowa i Ziemi Mrągowskiej. Jest autorem licznych opracowań i artykułów dotyczących Ziemi Mrągowskiej. Popularyzuje wśród dzieci, młodzieży i dorosłych jej kulturę, historię i tradycje. Opracował materiały na temat legend Ziemi Mrągowskiej. Jest założycielem teatrzyku dla dzieci „Wieś bliżej teatru”. Prowadzi w Stowarzyszeniu „Zielone dzieci” cykliczne pogadanki na temat kultury i historii Ziemi Mrągowskiej i ziem kresowych, z których pochodzą liczni mieszkańcy Ziemi Mrągowskiej. Kapituła Fundacji Polcul przyznaje panu Ryszardowi Bitowtowi nagrodę za „badanie i popularyzowanie dziejów Mrągowa i Ziemi  Mrągowskiej”. O nagrodę wnioskowała pani Teresa Siwak.