Pani Maria Bogdanowicz-Owczarska z Warszawy założyła i od 18 lat prowadzi Towarzystwo Charytatywne im. Św. Marcina na terenie Warszawa-Praga Południe. Towarzystwo pomaga osobom samotnie wychowującym dzieci, rodzinom wielodzietnym, osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym, upośledzonym umysłowo i niezaradnym życiowo. Pani Maria zmobilizowała do współpracy kilkanaście osób. Przygotowują one i wydają potrzebującym odzież, prawniczka udziela porad prawnych, pisze wnioski, odwołania, wspomaga też w sprawach sądowych. Młodzi ludzie pomagają w przenoszeniu worów z odzieżą, często służą pomocą bezrobotni. Kapituła Fundacji Polcul przyznaje pani Marii Bogdanowicz-Owczarskiejnagrodę  im. Staszki Kuratczyk i Zochy Nawojowskiej za „założenie i prowadzenie  Towarzystwa Charytatywnego im. Św. Marcina w Warszawie”.O nagrodę wnioskowały panie Anna Laddy Widajewicz i Lidia Lewandowska.