Pani  Ewa Furgał i pani Natalia Sarata założyły w Krakowie Fundację „Przestrzeń Kobiet”. W ramach projektu „Krakowski Szlak Kobiet” prowadzą działania edukacyjne i badawcze przypominające historię i dorobek krakowskich emancypantek w kwestii praw obywatelskich kobiet.

Projekt „Krakowski Szlak Kobiet” obejmuje warsztaty edukacyjne historii kobiet, i wydawanie cyklu książek pod tytułem „Przewodniczka po Krakowie Emancypantek”. Pierwszy tom ukazał się w 2009 roku, a obecnie przygotowywany jest 4-ty tom. Projekt stał się inspiracją dla kolejnych szlaków w kilku innych miastach.

Drugim ważnym nurtem, skierowanym na rozwój społeczności wiejskich, jest projekt realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Wiejskim „Zielona Przestrzeń”, adresowany do działaczek wiejskich, w celu m. in. ukazania jak wprowadzać zmiany społeczne, i jak korzystać z unijnych funduszy.

Fundacja Polcul przyznaje paniom Ewie Furgał i Natalii Sarata nagrodę za „założenie i prowadzenie  Fundacji ‘Przestrzeń Kobiet’ w Krakowie”. O nagrodę wnioskowała pani Joanna Dunikowska.