Pani Anna Lutosławska-Jaworska z Krakowa, aktorka, mimo skończonych 85 lat, działa na rzecz bliźnich w potrzebie, a swoją aktywnością na wielu polach inspiruje innych. Pomoc niewidomym to główny wątek jej działalności. Organizuje pomoc dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidzących i Słabo Widzących przy ul. Tynieckiej w Krakowie, oraz dla Domu dla Niewidomych Mężczyzn w Niepołomicach. Maluje akwarele z przeznaczeniem na aukcję na rzecz Ośrodka. Wspiera uczniów z ubogich rodzin.Pani Anna angażuje się w pomoc dla dziecięcego Hospicjum Cordis w Mysłowicach. Uświetnia poetyckimi recitalami hospicyjne uroczystości, spotyka się z młodzieżą przybliżając jej problematykę hospicyjną. Pani Anna wykłada na kilku Uniwersytetach Trzeciego Wieku, recytuje wiersze, prowadzi warsztaty.  Pani Anna, jako znana artystka – pełni rolę ambasadora Ośrodka w mediach. Pani Anna Lutosławska-Jaworska otrzymujenagrodę im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczówza„wieloletnią i rozległą działalność charytatywną na rzecz dzieci niewidzących oraz dotkniętych chorobami nowotworowymi.”. O nagrodę wnioskowała p. Joanna Dunikowska.