Pan Alfred Michler ze Złotoryi, współzałożyciel i pierwszy prezes istniejącego od 20 lat Towarzystwa Ziemi Złotoryjskiej. Jak pisze wnioskodawczyni pani Agnieszka Szozda, dzięki panu Alfredowi Michlerowi, panu Romanowi Gorzkowskiemu i innym członkom Towarzystwa, ziemia złotoryjska jest promowana w sposób całkowicie apolityczny. Dzięki działalności Towarzystwa powstaje pod czujnym okiem pana Michlera szereg inicjatyw kulturalnych. M. in. powstaje Klub Nauczyciela, chór nauczycielski, szkoła sportowa, Ośrodek Dokumentacji i Opracowania Dziejów Ziemi Złotoryjskiej, powstaje szlak turystyczny ścieżka św. Jadwigi, i gazeta Echa Złotoryi.  Organizowane są koncerty zaduszkowe i śpiewy wigilijne, które mają czterechsetletnią tradycję. Dzięki operatywności pana Michlera został znaleziony i wyremontowany lokal dla Towarzystwa. Na wniosek pani Agnieszki Szozdy pan Alfred Michler otrzymuje nagrodę Fundacji Polcul za„udział w założeniu i działalność w Towarzystwie Miłośników Ziemi Złotoryjskiej”.