Pan  Władysław Korowajczyk, z zawodu lekarz, założył Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Łodzi, i od wielu lat jest jego prezesem. Celem towarzystwa jest przede wszystkim integracja Wilnian, wzajemna pomoc, upowszechnianie wiedzy o Wileńszczyźnie i pomoc Polakom, którzy na Wileńszczyźnie pozostali. Towarzystwo obejmuje pomocą polskie szkoły na Wileńszczyźnie, i Klub Żołnierzy „Wrzesień 39” w Miednikach Królewskich. Dr Korowajczyk, mimo utraty wzroku, założył Biuro Turystyczne, które organizuje wycieczki na Wileńszczyznę połączone z przewozem darów. Doktor organizuje coroczne kiermasze Kaziukowe, z których dochód jest przeznaczony na pomoc grupie byłych żołnierzy polskich na Wileńszczyźnie, sprowadza też z Wileńszczyzny do Łodzi młodzieżowe zespoły muzyczne. Kapituła Fundacji Polcul przyznaje panu Władysławowi Korowajczykowi nagrodę im. Jerzego Bonieckiego za „założenie i wieloletnie prowadzenie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Łodzi”. O nagrodę wnioskowali pan dr Bohdan Czarnecki i pani Anna Laddy Widajewicz.