Pani Teresa Marczewska, jest wolontariuszką hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku. Jej działalność nie da się opisać w krótkich słowach. Nie tylko opiekuje się chorymi ale także założyła w hospicjum teatrzyk, którego jest reżyserem, założyła i redaguje gazetkę hospicyjną. Bierze udział w zbiórkach na rzecz hospicjum, organizuje cotygodniowe spotkania pt „Dni Jeża” i „Dzień Radości”. Pisze wiersze okolicznościowe. Jest działaczką społeczną Rodzin Katyńskich i Związku Żołnierzy AK. Pani Teresa sama była kiedyś pacjentką hospicjum. Mówi: „Własna bezradność, całkowite uzależnienie od innych i ogrom życzliwości, bezinteresownej pomocy – to pozwoliło mi znów stanąć na nogi. Jak więc mogłabym nie oddać innym tego czym obdarowano mnie w trudnych dniach choroby.” Teraz pomaga innym, i czyni to z potrzeby serca. Kapituła Fundacji Polcul przyznaje pani  Teresie Marczewskiejnagrodę im. Staszki Kuratczyk i Zochy Nawojowskiej za „wielostronną działalność społeczną w hospicjum imienia księdza Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku”. O nagrodę wnioskowała pani Teresa Siwak.