Pan Dariusz Miliński  z zawodu artysta plastyk, założyciel grupy artystycznej „Pławna 9”, i niestrudzony animator wspierania kultury wiejskiej. Stworzył on bajkowy świat dla dzieci, w którym ukazuje piękno legend dolnośląskich i trud rzemiosła. Angażuje miejscową młodzież w coroczne występy teatralne i organizuje rodzinne plenery artystyczne dla wszystkich chętnych. W jego ogrodzie pomiędzy uratowanymi przed dewastacją kapliczkami stoją wybudowane na wzór chałupek dolnośląskich, domki dla gości i rzeźby wykonane przez uczestników plenerów. Na  artystów czeka pracownia malarska, rzeźbiarska i studio fotograficzne. Tu się odbywają coroczne plenery na które przyjeżdżają artyści profesjonalni i amatorzy, również z Francji i Niemiec. Grupa teatralna „Pławna 9”, składająca się z twórców amatorów posiada obecnie w swym dorobku dziesięć premier teatralnych. Pan Darek wspomaga potrzebujących, dokarmia dzieci, kupuje zimowe kurtki, czy buty. Fundacja Polcul przyznaje panu Dariuszowi Milińskiemu nagrodę za „założenie „Grupy Artystycznej Pławna 9” i ożywianie kultury wiejskiej.” O nagrodę wnioskowała pani Anna Laddy Widajewicz.