Pani redaktor Grażyna Orłowska-Sondej, dziennikarka telewizji Wrocław od 30 lat realizuje programy społeczne, ale od kilkunastu lat jest kojarzona na Dolnym Śląsku z Kresami. Prowadzi w telewizji Wrocław „Studio Wschód”, reportaże będące wspaniałą lekcją historii dla młodego pokolenia, zapisem kresowych wydarzeń i niepowtarzalnych życiorysów. Pani Grażyna mówi: „Kresy potrzebują naszej pomocy, ale przede wszystkim naszej pamięci”. Pamięci potrzebują zapomniane cmentarze, często ograbione i zdewastowane. Zaczęła od uratowania zabytkowej nekropolii w Kołomyi. Potem przyszła kolej na odbudowanie wielu innych cmentarzy na Wschodzie. Pani Redaktor zainicjowała akcję społeczną adresowaną do młodzieży Dolnego Śląska pod hasłem: „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Inicjatywa ta stała się bogatym programem edukacyjnym zyskującym aprobatę również Ukraińców i miejscowych władz. Kapituła Fundacji Polcul nagradza p. Grażynę Orłowską-Sondej „za ratowanie polskich cmentarzy na Kresach Wschodnich i budowanie porozumienia między społecznościami na tych terenach”.O nagrodę wnioskowała p. Joanna Dunikowska.