Pani Dorota Parzymies założyła i prowadzi Fundację „Ocalenie”, której działalność jest nastawiona na pomoc osobom polskiego pochodzenia na Zakaukaziu, jak również uchodźcom zakaukaskim w Polsce. Bezpośrednio po bombardowaniu Gori w Gruzji, jeszcze przed Polską Akcją Humanitarną, z pomocą pojechała p. Dorota z wolontariuszami. Kontakt z osobami wydobywanymi spod gruzów i ich serdeczne reakcje na widok polskiej ekipy wpłynęły na poszerzenie działań Fundacji. Obecnie Fundacja pomaga uchodźcom na terenie Polski, pomaga instytucjom państwowym i organizacjom pozarządowym w kontakcie z uchodźcami, prowadzi badania monitorujące sytuację uchodźców i imigrantów w Polsce, wspiera środowiska polonijne na Zakaukaziu i repatriację osób polskiego pochodzenia z Gruzji, wydaje publikacje które mają na celu pomóc służbie celnej, policji i urzędom w kontaktach z uchodźcami i imigrantami. Na wniosek pani Anny Laddy Widajewicz pani Dorota Parzymies otrzymuje nagrodę Fundacji Polcul im. Eudoksji Rakowskiej za „założenie i prowadzenie Fundacji ‘Ocalenie’ pomagającej uchodźcom zakaukaskim w Polsce i Polakom mieszkającym na Wschodzie”.