Pani Krystyna Żytecka – założyła i prowadzi Fundację „Pomoc Kobietom i Dzieciom”. Jest stypendystką Fundacji Ashoka USA światowej organizacji wspierającej osoby, które wprowadzają przełomowe rozwiązania w palących problemach społecznych. Pełni szereg odpowiedzialnych funkcji w zespołach powołanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z własnych środków zakupiła kilka małych mieszkań, które udostępnia kobietom, które zdecydowały się na ucieczkę z domu – często z małymi dziećmi. Fundacja objęła opieką ubogie dzieci w małych miejscowościach. Fundacja jako szczególny teren działania wybrała obszary wiejskie powiatu wołomińskiego. Tam najtrudniej dociera pomoc. To pani Żytecka jeździ do ofiar, rozmawia z policją, załatwia pomoc prawną, lekarską i socjalną. O rozmiarach pomocy, którą organizuje Fundacja świadczy fakt, że jednego roku został zorganizowany wypoczynek dla 1500 dzieci.

Kapituła Fundacji Polcul wyróżnia panią Krystynę Żytecką nagrodą za „założenie i prowadzenie Fundacji „Pomoc Kobietom i Dzieciom” ofiarom gwałtów i przemocy w rodzinie”. O nagrodę wnioskowała pani Anna LaddyWidajewicz.