Państwo Małgorzata i Andrzej Brandstatterowie, zakochani w folklorze tatrzańskim, powołali do życia fundację „Pro Artis”, która skupia dzieci i młodzież tak z Podhala jak i z innych stron Polski, i szczególną opieką otacza osoby niepełnosprawne. Łączy ich miłość do muzyki – szczególnie góralskiej, i pasja społecznikowska. Sztandarowym wydarzeniem organizowanym przez Fundację są odbywające się co roku zakopiańskie Wierchowe Spotkania. Wśród artystów większość stanowią osoby niepełnosprawne. Stałym punktem Wierchowych Spotkań jest coroczna Wystawa Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublinie, w którym pracuje Pani Małgorzata. Kapituła Fundacji Polcul przyznaje pani Małgorzacie i panu Andrzejowi Brandstatterom nagrodę im. Eudoksji Rakowskiej za „działalność na rzecz szeroko pojętej integracji społecznej w ramach Fundacji ‘Pro Artis’”. O nagrodę wnioskowała pani Joanna Dunikowska.