Pan Ryszard Leoszewski jest artystą – muzykiem, nauczycielem i twórcą grup muzyczno-teatralnych dzieci i młodzieży w Szczecinie.

W 1978 roku stworzył zespół o nazwie „Sklep z ptasimi piórami”, który do teraz należy do czołówki wykonawców piosenki autorskiej, zdobywa liczne nagrody i jest nazywany „kulturalną wizytówką województwa szczecińskiego”. W 1987 pan Ryszard zorganizował dziecięcą grupę wokalną ARFIK. W swojej ponad 20-letniej działalności ARFIK wykształcił wokalnie około tysiąca dzieci. Inną grupą teatralno-muzyczną założoną przez niego jest działający od 2003 roku teatr „Kostka cukru”. Pan Ryszard jest organizatorem koncertów muzyczno-teatralnych, z których dochód wspomaga instytucje zajmujące się pomocą dla dzieci niepełnosprawnych. Pan Ryszard jest autorem jeszcze wielu innych inicjatyw muzycznych na terenie Szczecina, których nie sposób tu ich wymienić w tej krótkiej laudacji. Fundacja Polcul nagradza pana Ryszarda Leoszewskiego za „długoletnią działalność w rozwijaniu kultury teatralnej i muzycznej dzieci i młodzieży na terenie Szczecina”. O nagrodę wnioskowała pani Teresa Siwak.