Pani Marta Axentowicz-Bohosiewicz i pan Maciej Bohosiewicz są potomkami polskich Ormian. Założyli Fundację Ormiańską, poprzez którą rozbudzają w młodym pokoleniu Polaków i Ukraińców zainteresowanie historią Ormian w Polsce. Są inicjatorami wyjazdów młodych wolontariuszy do kresowych Kut, dawnej małej stolicy Ormian, z misją ratowania grobów polskich Ormian. Kapituła Fundacji Polcul przyznaje Pani Marcie Axentowicz-Bohosiewicz i Panu Maciejowi Bohosiewiczowi nagrodę za „założenie Fundacji Ormiańskiej i rozbudzanie w młodzieży zainteresowań historią oraz za ratowanie grobów polskich Ormian na Ukrainie”. O nagrodę wnioskowała pani Anna Laddy Widajewicz.