Pan Bogdan Białek naczelny redaktor miesięcznika „Charaktery”, mieszkaniec Kielc – miasta szczególnie tragicznie zapisanego w dziejach relacji polsko-żydowskich. Pan Bogdan Białek ogromnie zaangażowany w dialog polsko-żydowski, podejmował wielokrotnie tematykę tragicznych losów Żydów, ofiar holokaustu, i stosunków polsko-żydowskich. W tym celu założył Stowarzyszenie Obywatelskie „Pamięć – Dialog – Pojednanie”, a jego kontynuacją jest założone również przez niego Stowarzyszenie im. Jana Karskiego. W swoim wniosku pani Joanna Dunikowska zapytuje „czy jeden człowiek może zmienić całe miasto?” i odpowiada „tak, jeśli posiada tyle odwagi i siły co on”. Dzięki niemu Kielce przestały być symbolem antysemityzmu. Kapituła Fundacji Polcul przyznaje Panu Bogdanowi Białkowi nagrodę za „przywracanie pamięci o Żydach i podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz dialogu polsko-żydowskiego w Kielcach”. O nagrodę wnioskowała pani Joanna Dunikowska.”.