Pan Doroteusz Fionik, z Bielska Podlaskiego, absolwent Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego, radny Bielska Podlaskiego do spraw kultury. Założył i prowadzi Stowarzyszenie „Muzeum Mała Ojczyzna w Studziwodach”. Muzeum jest mocno zintegrowane ze środowiskiem Białorusinów. Organizuje w nim wiele wydarzeń artystyczno-historycznych, propagujących kulturę mieszkańców tego regionu. Dzieci i młodzież poznają dziedzictwo kulturowe swojego miejsca zamieszkania – zwyczaje, obrzędy i tradycje. Pan Fionik zajmuje się również historią i etnografią Ziemi Bielskiej. Jest autorem lub współautorem książek poświęconych niewielkim miejscowościom na Podlasiu. Kapituła Fundacji Polcul przyznała Panu Doroteuszowi Fionikowi nagrodę za „założenie i prowadzenie Stowarzyszenia ‘Muzeum Mała Ojczyzna w Studziwodach’”. O nagrodę wnioskowała pani Anna Laddy-Widajewicz.