Pani Grażyna Jabłońska z Białegostoku jest współzałożycielką i prezeską Integrującego Stowarzyszenia „Jeden Świat” im. Profesora Zbigniewa Religi, działającego na rzecz dzieci z zespołem Downa i ich rodzin. Celem tego stowarzyszenia jest przełamywanie barier między światem osób niepełnosprawnych a światem tzw.„pełnosprawnych”.  Liczne przedsięwzięcia, które inicjuje i realizuje pani Grażyna w ramach „Jednego świata” mają zapewnić właściwą, wielokierunkową i wielospecjalistyczną pomoc dla dzieci z zespołem Downa. Kapituła naszej Fundacji przyznała Pani Grażynie Jabłońskiej nagrodę za „działalność w Stowarzyszeniu ‘Jeden Świat’ na rzecz integracji dzieci z zespołem Downa w Białymstoku”. O nagrodę wnioskowała pani Teresa Siwak.