Pani Zofia Kusterska z Wejherowa – od 18 lat zajmuje się niesieniem pomocy osobom potrzebującym, a w szczególności dzieciom ze środowisk patologicznych. Miejscem jej pracy społecznej jest świetlica, w której dzieci odrabiają lekcje pod okiem emerytowanych nauczycieli i studentów; świetlica, w której jest czas na zabawę, i przyswajanie dobrych wzorców. Tu rodzice i opiekunowie mogą liczyć na wsparcie moralne i opiekę prawną. Pani Zofia angażuje się też w organizowanie akcji charytatywnych, będąc ich uczestniczką i obejmując nad nimi honorowy patronat. Pani Zofia Kusterska otrzymuje nagrodę Fundacji Polcul im. Zofii i Jerzego Bonieckich za „niesienie pomocy osobom potrzebującym i dzieciom ze środowisk patologicznych w Wejherowie”. O nagrodę wnioskowała pani Teresa Siwak.