Pani Lidia Lewandowska - z Dzierżoniowa, uprawia szeroką działalność społeczną. Pomaga organizacjom pozarządowym w trudnej sztuce pisania wniosków o fundusze europejskie i krajowe. Jej projekty są przemyślane, mądre i nowatorskie. Nie zarabia w ten sposób ale często dostaje dla niepełnosprawnego syna niewymierne dobro jakim jest jego uczestnictwo w projektach integracyjnych. Dzięki projektom pani Lidii niepełnosprawne dzieci ze Świebodzic mogły odwiedzić rówieśników z Czech, wyjechać na żagle, i uczestniczyć w integracyjnych wymianach z Turkami. Pani Lidia uprawia działalność społeczną na rzecz osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Wrażliwość na potrzeby innych i jej zaangażowanie społeczne sprawiły, że została mianowana Ambasadorem Roku 2010. Kapituła Fundacji Polcul wyróżnia panią Lidię Lewandowską nagrodą im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów za „działalność na rzecz organizacji pozarządowych i pomoc osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem z powodu niesprawności i ubóstwa”.O nagrodę wnioskowały panie Joanna Dunikowska i pani Urszula Weber-Król – nasza laureatka.