Pani Roma Łojewska jest od 2003 roku prezeską założonego przez siebie Stowarzyszenia Społeczników „Ariadna”. To jedyna tego typu organizacja na Ursynowie, której celem jest pomoc biednym, słabszym, młodzieży i dzieciom. Pod jej kierunkiem członkowie stowarzyszenia wyremontowali lokal w którym stworzono magazynki: żywnościowy, odzieżowy i środków czystości. Stowarzyszenie pomaga w nauce dzieciom i młodzieży i organizuje dla nich letni wypoczynek. Opieką są otaczane także osoby niepełnosprawne i chore. Kapituła Fundacji Polcul przyznaje pani Romie Łojewskiej nagrodę im. Eudoksji Rakowskiej za „zorganizowanie i prowadzenie Stowarzyszenia Społeczników „Ariadna” na Ursynowie”.Autorką wniosku o nagrodę jest pani Anna Laddy Widajewicz.