Pan redaktor Mariusz Szczygieł zafascynował się Czechami i ich kulturą. Prowadzi działalność reporterską i literacką na rzecz lepszego wzajemnego poznania i zbliżenia polsko-czeskiego. Jest autorem licznych reportaży o Czechach a jego książka o Czechach zatytułowana „Gottland”, była przetłumaczona na 10 języków. W Czechach doczekała się pięciu dodruków. Książka otrzymała szereg prestiżowych polskich i zagranicznych nagród. Sam autor był również wielokrotnie nagradzany za granicą, a przez Czechów w szczególności. Przyznali mu prestiżową Nagrodę Gratias Agit za „propagowanie czeskiej kultury, historii i tradycji”. Pan Mariusz Szczygieł otrzymuje nagrodę Polculu za „działalność na rzecz lepszego wzajemnego poznania i zbliżenia polsko-czeskiego”. O nagrodę wnioskowała pani Joanna Dunikowska.