Pani Małgorzata Źródlak jest pierwszą osobą w Polsce, która zajęła się upowszechnianiem wiedzy o celiakii, chorobie, która polega na zaburzeniach trawienia i wchłaniania glutenu występującego w produktach zbożowych. W tym celu założyła i od lat prowadzi jako prezeska Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią na Diecie Bezglutenowej. Stowarzyszenie ma już spore osiągnięcia. Temat celiakii nie istniał praktycznie w mediach i w świadomości społecznej. Brakowało realnej łatwo dostępnej pomocy dla osób zdiagnozowanych, a wykrywalność choroby pozostawała na dramatycznie niskim poziomie. Dzięki  wysiłkom Pani Źródlak i grupy działaczy Stowarzyszenia ta sytuacja stopniowo zaczyna się poprawiać. Działając w obszarze zupełnie opuszczonym przez państwową służbę zdrowia, starają się doprowadzić do poprawy jakości życia osób na diecie bezglutenowej. Kapituła Fundacji Polcul przyznaje pani Małgorzacie Źródlak nagrodę im. Krystyny i Bolesława Singlerów za „założenie i prowadzenie Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej”. O nagrodę wnioskowała pani Janina Moskalczuk.