Pani Helena Aliszkiewicziene, prezeska Druskiennickiego oddziału Związku Polaków na Litwie. Prowadzi Dom Polski, w którym krzewi się kulturę polską, obyczaje, tradycję i folklor. Organizowane są spotkania na które chętnie przychodzi również młodzież litewska. Fundacja Polcul przyznaje pani Helenie Aliszkiewiczienenagrodę im. Krystyny i Boleslawa Singlerów za „działalność na rzecz społeczności polskiej w Druskiennikach i zbliżenia polsko-litewskiego”. O nagrodę wnioskowała pani Teresa Siwak.