Ks. Cezary Annusewicz– jest proboszczem parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Gdańsku, a zarazem proboszczem miejscowej parafii ormiańsko-katolickiej, a także założycielem i animatorem Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga”. Stowarzyszenie prowadzi działalność opiekuńczą wśród dzieci, młodzieży, osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych. W ramach działalności Stowarzyszenia są organizowane zajęcia kulturalne, sportowe i turystyczne. Działalność Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” jest bardzo pozytywnie dostrzegana w lokalnym środowisku ze względu na atrakcyjną i niekomercyjną formę. Nasza Fundacja przyznała Księdzu nagrodę im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów, za „założenie i prowadzenie Stowarzyszenia "Rodzina Kolpinga" przy parafii św. Piotra i Pawła w Gdańsku”. O nagrodę wnioskowała pani Teresa Siwak.