Pani Elżbieta Dołęga-Wrzosek jest założycielką Związku Polaków w Baranowiczach na Białorusi. Pani Elżbieta od lat działa w Baranowiczach  na rzecz edukacji dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia. Jej upór sprawił że w roku 1987 po 40-tu latach nieistnienia szkolnictwa polskiego powstała tam pierwsza Społeczna Szkoła Polska. Teraz Pani Elżbieta jest jej dyrektorką. Kapituła Fundacji Polcul przyznała Pani nagrodę im. Zofii i Jerzego Bonieckich, za „wieloletnią działalność edukacyjną wśród młodzieży w Baranowiczach”. O nagrodę wnioskowały panie Anna Laddy Widajewicz i Agnieszka Bogucka.