Pan Przemysław Pasek jest założycielem fundacji kulturalno-edukacyjnej „Ja Wisła”. Pan Przemysław, mieszkaniec Dolnego Mokotowa od lat związany z wodą i ekologią, jest organizatorem licznych wydarzeń kulturalno-edukacyjnych przybliżających mieszkańcom Warszawy, a w szczególności młodzieży, Wisłę i jej nabrzeża. Pod tym lakonicznym tekstem kryje się wiele społecznych inicjatyw i wspólnych działań, których mnogość nie pozwala ich tu wymienić. Nasza Fundacja przyznała Panu Przemysławowi Paskowinagrodę, za „założenie i prowadzenie fundacji kulturalno-edukacyjnej „Ja Wisła”. O nagrodę wnioskowała pani Anna Laddy-Widajewicz.