Pan Rimantas Salna jest od 20 lat dyrektorem Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie. Pan Rimantas organizuje koncerty, cotygodniowe wieczory poezji i spotkania z pisarzami z kraju i zagranicy. Angażuje się w działania na rzecz zbliżenia Litwinów i Polaków. Nasza Fundacja przyznała Panu Rimantasowi Salna nagrodę, za „działalność na rzecz krzewienia kultury polskiej na Litwie i zbliżenia między narodami”. O nagrodę wnioskowała pani  Teresa Siwak.