Pan Rimantas Stankiewiczius – Litwin, zajmował i zajmuje nadal eksponowane stanowiska rządowe w Republice Litewskiej. Pan Stankiewiczius jest znanym w środowisku wileńskim orędownikiem dobrosąsiedzkich stosunków między Polakami i Litwinami. Jest inicjatorem i współorganizatorem wielu międzynarodowych projektów kulturalnych polsko-litewskich i polsko-litewsko-białoruskich, których celem jest wzajemne zbliżenie. W ostatnim czasie pan Stankiewiczius angażuje się w sprawę udokumentowania historii holokaustu na Litwie. Fundacja Polcul przyznała Panu Rimantasowi Stankiewicziusowi nagrodę za „działalność na rzecz zbliżenia narodów i  pamięci o losach ofiar holokaustu na Litwie”. O nagrodę wnioskowali państwo Teresa Siwak, Edita Degutiene i Eduardas Piurko.