Pani Aleksandra Włodarczyk z Krakowa jest współzałożycielką i prezesem pierwszej polskiej fundacji zajmującej się hipoterapią i rehabilitacją konną. Jest to jedna z najskuteczniejszych stosowanych w Polsce metod rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym, autyzmem, SM, ADHD, po urazach czaszkowych i dzieci niewidomych. Uniwersalność metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym. Pani Włodarczyk była pionierem tej metody i przyczyniła się walnie do popularyzacji i rozwoju ruchu hipoterapeutycznego w Polsce. Nasza Fundacja przyznała Pani Aleksandrze Włodarczyk nagrodę im. Eudoksji Rakowskiej za „założenie Fundacji Hipoterapia i popularyzację  hipoterapii w rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci”. O nagrodę wnioskowała pani Joanna Dunikowska.