Pani  Monika Agopsowicz, działa społecznie wraz z mężem Władysławem Deńcą, na dwóch polach:  na rzecz zachowania tradycji i kultury polskich Ormian i na rzecz lokalnej społeczności Sulejówka, w  którym mieszkają.

Pani Monika ma korzenie ormiańskie. Z pomocą Męża pana Władysława, podejmuje działania edukacyjne na rzecz popularyzacji kultury ormiańskiej, a także na rzecz ratowania zabytków pozostałych po polskich Ormianach. Oboje zdobywają fundusze, organizują wystawy poświecone polskim Ormianom, organizują spotkania z młodzieżą, i propagują wielowiekowy wkład Ormian w kulturę polską.

A w Sulejówku oboje Państwo podejmują liczne inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności i samorządności. Między innymi, by dotrzeć do jak najszerszego grona mieszkańców założyli i przez szereg lat prowadzili gazetę „Lokalną”, która pobudza aktywność społeczną, integruje mieszkańców, i popularyzuje działalność obywatelską.

Dziś pani Monika Agopsowicz i jej Mąż pan Władysław Deńca otrzymują nagrodę Polculu za działalność na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz przybliżania kultury i tradycji polskich Ormian”.

O nagrodę wnioskowała pani Anna Laddy-Widajewicz.