Pan Piotr Barczak – nauczyciel we Wronowach na Kujawach - działa społecznie nie tylko we Wronowach i pobliskim Strzelnie, ale także na Białorusi i w Kazachstanie.  Organizuje w bibliotece miejskiej w Strzelnie spotkania muzyczne i wyjazdy do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Jest autorem przedstawień dla teatrzyku dziecięcego we Wronowach. Pisuje też artykuły do lokalnych czasopism na tematy społeczne i kulturalne. Swoje urlopy spędza pan Piotr na Białorusi i w Kazachstanie we wsi Oziornoje. Tam pracuje przy budowie miejscowego kościoła katolickiego a w wolnym czasie animuje życie kulturalne. Organizuje spotkania kulturalne, koncerty i zabawy. Między innymi założył tam orkiestrę dętą.

Pan Piotr Barczak otrzymuje nagrodę Fundacji Polcul za „rozwijanie życia kulturalnego w Strzelnie oraz na Białorusi i w Kazachstanie”.

O nagrodę wnioskowała pani Anna Laddy Widajewicz.