Pan Roman Krzywotulski – założyciel amatorskiego teatru „Drewniana Kurtyna” w Żarach.

Praca z młodzieżą w teatrze „Drewniana Kurtyna” to od 32-ch lat wielka pasja pana Romana. Ambitne spektakle troskliwie przez niego reżyserowane uczą szerszego spojrzenia na ludzi. W ciągu 32 lat przewinęło się przez teatr około 300 absolwentów, wystawiono ponad 30 sztuk teatralnych.

W Domu Kultury koncentruje się działalność naszego Laureata. Zorganizował tam koło polonistyczne, sekcję Uniwersytetu III wieku, goszczono tam zespół żydowski i góralski - z Czerniowiec. I to właśnie dzięki panu Romanowi ten Dom tak świetnie funkcjonuje.

Pan Krzywotulski był wielokrotnie nagradzany za działalność jako twórca, reżyser i wychowawca młodzieży.

Teraz Pan Roman Krzywotulski otrzymuje nagrodę Fundacji Polcul za „utworzenie teatru amatorskiego „Drewniana Kurtyna” i wieloletnią pracę z młodzieżą”.

O nagrodę wnioskowała pani Anna Laddy Widajewicz.