Pan Donat Kuczewski – twórca Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „Plus” i „EKO Szkoły Życia” w Wandzinie na Pomorzu Zachodnim i Pan Paweł Woźniakowski – który wspiera założyciela Stowarzyszenia „Plus” w pracy na rzecz uzależnionych.

Jest to największy w Polsce ośrodek dla ludzi uzależnionych od narkotyków, zakażonych HIV i chorujących na AIDS, może przyjąć naraz 130 osób.

Jest to ośrodek terapeutyczny dla ludzi wyrzuconych poza nawias społeczeństwa. Świadczy szeroko zakrojoną pomoc, począwszy od terapii leczniczo-rehabilitacyjnej, rehabilitacji pracą, poprzez naukę zawodu aż do usamodzielnienia się i powrotu do społeczeństwa.

Podopieczni pracują w ośrodku i szkolą się zawodowo. Za wielki sukces Ośrodka i jego Twórców można uznać fakt że 60 % podopiecznych nie wraca do nałogu. Potrafią zaadoptować się i podjąć pracę poza ośrodkiem.

Pan Donat Kuczewski zostaje laureatem nagrody Fundacji Polcul za „ stworzenie i kierowanie Ośrodkiem Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „Plus” i EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie” a

pan Paweł Woźniakowski za „działalność w Stowarzyszeniu Solidarni „Plus” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie”.

O nagrody wnioskowała pani Teresa Siwak.