Pan Ryszard Rodzik z Wieliczki, rencista, jest niestrudzonym propagatorem poezji.

„Każdy rodzi się poetą” - to jego autorska cykliczna audycja w Radiu Alfa. Jest emitowana od przeszło 16-tu lat. Do chwili obecnej odbyło się 751 audycji za które nie pobierał honorarium. Wśród uczestników audycji są początkujący miłośnicy poezji, debiutanci, ale też znani krakowscy poeci.

Bezinteresowna i wytrwała działalność pana Ryszarda nie ogranicza się do radia. Od 15 lat odbywają się spotkania grupy poetyckiej „Każdy”, wydawane są również almanachy poezji. Trudno też zliczyć jego spotkania z młodzieżą, seniorami i podopiecznymi świetlic terapeutycznych.

Ważne miejsce w jego działalności zajmują niepełnosprawni. Raz w miesiącu audycja pod tytułem „Kropla nadziei” jest poświęcona niepełnosprawnym twórcom. Celem naszego laureata jest inspirowanie, zwłaszcza tych którym trudniej żyć, do – jak we wniosku napisała pani Joanna Dunikowska – poszukiwania piękniejszej strony świata poprzez twórczość poetycką.

Pan Ryszard Rodzik otrzymuje nagrodę Polculu za „popularyzowanie i inspirowanie twórczości poetyckiej na antenie radia Alfa i organizowanie działalności artystycznej”.