Pani Tisa Żawrocka-Kwiatkowska działa w Łodzi na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi.

Pani Tisa założyła w 1998 roku Fundację „Gajusz”. Nie tylko jest jej inicjatorką, ale także fundatorką, koordynatorką i prezeską. Celem Fundacji jest wszechstronna pomoc dzieciom przewlekle i nieuleczalnie chorym, oraz ich rodzinom. Fundacja opiekuje się głównie pacjentami Kliniki Onkologicznej Szpitala Klinicznego w Łodzi. Organizuje profesjonalną i wielopoziomową opiekę dla 40-tu chorych dzieci. Pomaga także chorym dzieciom w Armenii. Fundacja prowadzi także cykliczne szkolenia. Wydaje kwartalnik „Cztery pory roku”, którego redaktorem naczelnym jest pani Tisa Żawrocka-Kwiatkowska.

Pani Tisa Żawrocka-Kwiatkowska otrzymuje nagrodę Fundacji Polcul im. Eudoksji Rakowskiejza „stworzenie i prowadzenie w Łodzi Fundacji Gajusz działającej na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi”.

O nagrodę wnioskowała pani Teresa Siwak.