Pani  Elżbieta Budny z Łodzi założyła wspólnie z grupą rodziców dzieci chorych onkologicznie Fundację dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka”. Pani Budny jest jej prezesem. Fundacja udziela wszechstronnej pomocy małym pacjentom i ich rodzinom. Kupuje sprzęt medyczny i rehabilitacyjny dla dziecięcych oddziałów onkologicznych w całym kraju. Zainicjowała też i prowadzi ogólnopolski cykliczny program „Dawca Szpiku”.W uznaniu tych zasług nasza Fundacja przyznaje pani Elżbiecie Budny nagrodę im. Eudoksji Rakowskiej za ratowanie dzieci poprzez „założenie Fundacji dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka” i prowadzenie programu „Dawca Szpiku””. O nagrodę wnioskowała pani Joanna Dunikowska.