Pan Józef Golec – nauczyciel i działacz społeczny na Wybrzeżu i Ziemi Cieszyńskiej. Pan Józef zajmuje się twórczością plastyczną dzieci. Prowadzi dla nich liczne warsztaty sztuki plastycznej. Organizuje wystawy i konkursy ich prac. Na działalność społeczną oddał swój dom rodzinny w Cisownicy na Ziemi Cieszyńskiej. Nasz laureat jest również autorem Słownika biograficznego Żydów Ziem Polskich. Pan Józef Golec otrzymuje nagrodę Polculu za „promocję plastyki dziecięcej i wkład w życie kulturalne Wybrzeża i Ziemi Cieszyńskiej”. O nagrodę wnioskowała pani Teresa Siwak.