Pani Justyna Józefowicz mimo młodego wieku zajmuje się od lat działalnością społeczną na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Założyła Fundację „Akademia Młodych”, której celem  jest poprawa jakości życia i promocja aktywności społecznej i zawodowej dzieci i młodzieży. Pani Justyna spędziła ponad rok w Irlandii i tam uzmysłowiła sobie jak bardzo ubożeją intelektualnie dzieci polskich emigrantów. Rozpropagowała tam szeroko zakrojoną kampanię „Mama, tata...& Myself”. Promuje czytelnictwo polskich książek wśród polskiej emigracji w Irlandii. I choć pani Justyna powróciła do kraju to akcja czytelnicza trwa nadal. W uznaniu zasług dla budowy społeczeństwa obywatelskiego nasza Fundacja przyznała Pani Justynie Józefowicz nagrodę za „zorganizowanie Fundacji „Akademia Młodych” i działalność społeczną na rzecz dzieci i młodzieży w Kraju i w Irlandii”. O nagrodę wnioskowała pani Anna Laddy Widajewicz.