Państwo Sylwia i Jan Karłowscy z Gdyni są założycielami i aktywnymi działaczami Fundacji Przyjaciół Wilna i Grodna „Serce Dzieciom”. Fundacja powstała by dać wsparcie polskim dzieciom z kilku sierocińców i domów dziecka na Litwie. Ta pomoc trwa już ponad 15 lat. Celem fundacji to realizacja programu „rodzina polska – polskiemu dziecku za wschodnią granicą”. Fundacja organizuje nie tylko pomoc materialną dla polskich dzieci z Litwy ale także ich przyjazdy do rodzin w Polsce na ferie świąteczne i wakacje letnie. Fundacja szuka domu rodzinnego dla sierot z Litwy. Doprowadziła już do 20-tu adopcji.   Za ofiarną, „wieloletnią pracę na rzecz polskich sierot z Litwy w ramach Fundacji „Serce Dzieciom””  Państwo Sylwia i Jan Karłowscy otrzymują nagrodę Polculu im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów. O nagrodę wnioskowała pani Teresa Siwak.