Pan Zbigniew Repnicki z Torunia, od kilkunastu lat pomaga intensywnie mieszkańcom białoruskiej miejscowości Rubieżewicze. Rubieżewicze to jego ziemia rodzinna. Poszukuje dla niej sponsorów, kupuje potrzebne artykuły, zbiera dary i przewozi je przez granicę. Wsparł remont miejscowego kościoła i    renowację grobów na tamtejszym cmentarzu, zaopatrywał miejscowy szpital w materiały medyczne i higieniczne, zorganizował wyjazd polskich pediatrów w celu zbadania dzieci szkolnych, zafundował tamtejszej szkole sprzęt audiowizualny, kamery, rzutniki i wiele innych pomocy szkolnych, zorganizował dla dzieci wakacje w Polsce, Z jego inicjatywy i przy jego ogromnej pomocy kilkunastu absolwentów szkoły rubieżewickiej ukończyło studia w Polsce. Kapitula Fundacji Polcul przyznała panu Zbigniewowi Repnickiemu nagrodę im. Krystyny i Boleslawa Singlerów za „długoletnią pomoc humanitarną, socjalną i kulturalną dla mieszkańców Rubieżewicz na Białorusi”.

O nagrodę wnioskowały panie Barbara Lewandowska i pani Anna Laddy Widajewicz.