Pani Halina Duczmal-Pacowska utworzyła w swoim niewielkim mieszkaniu w Warszawie „Najmniejsze Muzeum Świata”. Jest ono ośrodkiem działań i spotkań osób w wieku emerytalnym. Wystawiane są w nim prace osób uczestniczących w tym nieustającym projekcie aktywizacji umysłowej osób starszych. W maleńkim mieszkaniu pani Haliny eksponuje się malarstwo i rzeźbę i inne interesujące zbiory. Są czytane wiersze, opowiadania i wspomnienia.Co miesiąc pani Halina organizuje w swoim muzeum spotkania młodzieży szkolnej i osób starszych, podczas których młodzi dzielą się ze starszymi swoimi wrażeniami z odwiedzanych muzeów, bibliotek i uczelni.  Pani Halina raz w tygodniu dyżuruje przy Telefonie Nadziei by wesprzeć osoby starsze w ich samotności. W uznaniu zasług dla budowy społeczeństwa obywatelskiego nasza Fundacja przyznała Pani Halinie Duczmal-Pacowskiej nagrodę za „działalność kulturalną w ramach ‘Najmniejszego Muzeum Świata’” w Warszawie. O nagrodę wnioskowała pani Anna Laddy Widajewicz.