Pani Liubow Kotenko, Ukrainka z Żytomierza, nauczycielka historii. Od lat współ-organizuje wraz z polskimi nauczycielami, naszymi laureatami, panem Jackiem Gorzkowskim i panem Robertem Czyżewskim, wymianę młodzieży polskiej i ukraińskiej, której celem jest pokazywanie wspólnej historii i uczenie wzajemnej akceptacji i zrozumienia. W prowadzonych przez nią zajęciach szkolnych Pani Luba omawia w obiektywny sposób kwestie stosunków polsko-ukraińskich, często bolesnych dla Polaków i Ukraińców, wychodząc znacznie poza ramy obowiązującego programu. Jest bardzo zaangażowana w budowanie nowej proeuropejskiej  świadomości Ukraińców. Jest autorką podręcznika o Żytomierszczyźnie, którego głównym wątkiem jest historia związana z Polską. Nasza Fundacja przyznała Pani Liubow Kotenko nagrodę im. Krystyny i Bolesława Singlerów, za „organizowanie wymiany młodzieży ukraińskiej i polskiej i nauczanie wspólnej historii naszych narodów w Żytomierzu”. O nagrodę wnioskowali pan Jacek Gorzkowski i pani Anna Laddy Widajewicz.