Pani Zofia Lemańska – pracownica służby zdrowia w Bełchatowie. Miała wielokrotnie do czynienia ze sprawcami i ofiarami wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców. Wraz z synem Robertem podjęła działania edukacyjne mające na celu propagowanie trzeźwego życia. W tym celu założyła Stowarzyszenie Trzeźwy Kierowca. Udziela ono pomocy osobom po wypadkach drogowych, przeprowadza szkolenia dla kandydatów na kierowców i dla żołnierzy, uczestniczy w przygotowaniu konkursów Inicjatyw Bezpieczne Drogi, przeprowadza akcję „Pierwsza pomoc przedlekarska”. Nasza Fundacja przyznała Pani Zofii Lemańskiej nagrodę za „zorganizowanie Stowarzyszenia Trzeźwy Kierowca i wszechstronną pomoc dla ofiar wypadków drogowych”. O nagrodę wnioskowała pani Janina Moskalczuk.