Pani Kazimiera Włodarska, której wnuczka została ciężko poszkodowana w wypadku drogowym, stworzyła Fundację Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „Wróć”. Fundacja „Wróć” stara się w bardzo profesjonalny sposób udzielać wszechstronnej pomocy poszkodowanym i ich rodzicom. Celem Fundacji jest opieka nad poszkodowanymi, organizowanie i prowadzenie rehabilitacji, rekreacji i edukacji, pobudzanie aktywności zawodowej, i pomoc finansowa. Fundacja prowadzi dwa ośrodki rehabilitacyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt, różniące się zakresem pomocy rehabilitacyjnej. Pani Kazimiera jest dobrym duchem tych ośrodków, nie tylko dla niepełnosprawnych dzieci, ale także dla załamanych i zagubionych rodziców. Nasza Fundacja przyznała Pani Kazimierze Włodarskiej nagrodę im. Zofii i Jerzego Bonieckich, za „działalność na rzecz dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i założenie  Fundacji ‘Wróć’”. O nagrodę wnioskowała pani Teresa Siwak.