Pani Joanna Włodarska, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, matka Oleńki ciężko poszkodowanej w wypadku drogowym, synowa pani Kazimiery. Współzałożycielka Fundacji Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „Wróć”. Pani Joanna prowadzi nowoczesny ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych w Jezierniku. Jest on wyposażony w salę wizualno-akustyczną, salę do gimnastyki indywidualnej, salę masażu, salę wypoczynkową i basen z podgrzewaną wodą do hydroterapii. Uśmiech, czy po raz pierwszy wymówione słowo rehabilitowanego dziecka, a także sympatia i wdzięczność rodziców są największą nagrodą dla pani Joanny. Nasza Fundacja przyznała pani Joannie Włodarskiej nagrodę im. Zofii i Jerzego Bonieckich, za „działalność na rzecz dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i założenie  Fundacji ‘Wróć’”. O nagrodę wnioskowała pani Teresa Siwak.