Siostra Anna Bałchan ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej „posługuje” wśród katowickich prostytutek. W 2001 roku założyła Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej Na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom. Oferuje ono kompleksową pomoc psychologiczną, medyczną, prawną i socjalną – ofiarom przemocy domowej, wymuszonej prostytucji, kobietom w kryzysowej sytuacji. Prowadzi dom dla tych, które zdecydowały się na zmianę swojego życia, pomagając im w powrocie do normalności. Nasza fundacja przyznaje Siostrze Annie Bałchan nagrodę im. Staszki Kuratczyk i Zochy Nawojowskiej za „pomoc niesioną ofiarom przemocy i wymuszonej prostytucji oraz kobietom w sytuacji kryzysowej”. Wniosek o nagrodę złożyła pani Joanna Dunikowska.