Siostra Małgorzata Chmielewska od 1990 roku jest Przełożoną polskiej Wspólnoty Chleb Życia. Jej członkowie tworzą domy dla bezdomnych i dzieląc z nimi życie, walczą o ich godność i poprawę losu. Nie sposób wymienić wszystkich rodzajów działalności charytatywnej naszej Siostry. Więc tylko wymienię kilka przykładowych. W 2002 roku siostra Małgorzata założyła Fundację Domy Wspólnoty Chleb Życia. Wspólnota prowadzi w Polsce 7 domów. Na terenach województwa Świętokrzyskiego utworzyła fundusz stypendialny umożliwiający naukę dzieciom i młodzieży. By dać pracę swoim podopiecznym i bezrobotnym stworzyła zakład przetwórstwa, stolarnie i szwalnię, będące wzorcowymi przedsiębiorstwami.  Fundacja nasza przyznaje Siostrze Małgorzacie Chmielewskiej nagrodę im. Eudoksji Rakowskiej, za „wieloletnią działalność charytatywną w ramach Wspólnoty Chleb Życia”. O nagrodę wnioskowała pani Joanna Dunikowska.